top of page
Baggrund ÅT træ.png

Åndedrætsterapi

Åndedrætsterapi er til dig, der ønsker virkelig at gå dybt ind i dig selv.
Kan ikke stå alene - skal være en del af et terapeutisk forløb. 

Dén åndedrætsterapi, som jeg praktiserer, bygger på Stanislav Grofs holotropiske åndedrætsterapi.

Her hos mig kaldes den for Relationel Integrativ Åndedrætsterapi.

Relationel, da sessionen faciliteres og holdes rum for af mig i en 1:1-støttende-proces hele vejen igennem og integrativ, fordi vi søger, at integrere dine oplevelser i det øvrige terapeutiske arbejde. Det er centralt, at det opdagede materiale ikke forsvinder ned i det dybe ubevidste hav igen, men bliver til integrerede indsigter, som du kan bruge på din livsvej.   

Stanislav Grof har igennem mange år forsket i og undersøgt, hvordan en forstærket vejrtrækning -og hermed en slags "overiltning" af blodet- kombineret med kropsterapi og musik kan skabe forudsætning for, at man kan komme dybt ned sit eget ubevidste stof. Man kan i en åndedrætsterapeutisk session genopleve dybe, hengemte sansninger, oplevelser og fornemmelser og arbejde med dem, så de forløser sig. Omstændighederne for ens fødsel og tid som foster i mors mave kan også dukke frem.

Der er de forskellige faser af hhv. fosterliv og fødsel (Basale Perinatale Matricer/BPM'er), som man ofte kommer ind i og opgaven er at gå med det, der er og ikke møde det med modstand. Dette hjælper jeg dig med. Ud over fostertilværelse og fødsel kan oplevelser af bliss, velvære og helhed også være en del af rejsen. 

Læs mere detaljeret om Stanislav Grof, COEX-systemer, BPM'erne og den transpersonlige tilstand her.

Metoden er fuldstændig giftfri og man kan komme ud af tilstanden igen, når man vender tilbage til det normale åndedræt. Men det er en fysisk kævende terapi, hvor man kan svede meget, græde meget, grine meget, opleve intense følelser af alle slags og i det hele taget er uden sine filtre. Alt dette er en fuldstændig naturlig del af denne meget kropslige terapiform. 

Men overgivelse er meget væsentligt for processen. Overgivelse til at slippe sig selv og blive holdt, overgivelse til at mærke dét, der kommer op fra ens eget urdyb, overgivelse til kroppens sprog: lyde, gråd, sved, grin, brøl mv.

Selvom man ikke kan bestille, hvad man gerne vil opleve, så arbejder vi altid med en intention og et ønske for rejsen.

 

Der er nogle ting, som man skal være opmærksom på i forbindelse med åndedrætsterapi, som gør, at det IKKE er en god terapiform:

  • Hvis du lider af hjertekar-sygdomme

  • Har for højt/lavt blodtryk

  • Har diabetes eller andet, der kan påvirkes af voldsom fysisk anstrengelse

  • Hvis du tager psykofarmaka eller anden stærk medicin end en panodil i ny og næ.

  • Hvis du er gravid

  • Hvis jeg vurderer, at dit nervesystem allerede arbejder for meget i sympatikus.

  • Hvis det er en slags 'spirituel bypass'

Åndedrætsterapi: 1400 kr. (3 timer)

Se øvrige priser og kontakt-information her.

Jeg glæder mig meget til at møde dig!

bottom of page