top of page

Læsning af dit fødselshoroskop

Til dig, der er nysgerrig på dit blue print - dét kort, som du gav dig selv med i baglommen, da du inkarnede i dette liv.

Jeg har siden 2019 været ganske optaget af astrologien og har de sidste 4 år beskæftiget mig med den. Jeg er så at sige autodidakt indefor feltet og jeg lærer hele tiden nyt. Jeg tager udgangspunkt i Daniel Giamarios 'Shamanic Astrology', som er en gren eller et paradigme indenfor astrologien. Jeg har fulgt den danske autodidakte og virkelig fantastiske astrolog Freyiia Milléh siden 2019 og det er hendes måde at formidle astrologien på og hendes kendskab til Shamanic Astrology, der har ledt mig ind på denne sti. Derudover henter jeg meget inspiration/lærdom/visdom hos den amerikanske astrolog Molly McCord og den engelske astrolog Pam Gregory. Vores egen danske intuitive astrolog Claus Houlbergs bøger lærer jeg også rigtig meget af. Derudover er der finurlige, kloge og sjove Kaypacha, Lee Harris (intuitiv energy-læser) og en masse andre, som jeg har udvalgt til at være mine lærere, guider og undervisere. Disse er nogle af de fantastiske og inspirerende mennesker, som jeg følger på daglig basis, som en del af min udviklingsvej som både menneske og spirituel integrativ terapeut.

Både østlig og vestlig astrologi er fusioneret indenfor Shamanic Astrology og er derudover blandet godt og grundigt sammen med Jungs forståelse af arketyperne, med udviklingspsykologiens forståelse af det lille barns udvikling igennem stadierne, samt en holistisk forståelse af at ALT hænger sammen i krop, sind og ånd og 'som i det store, således også i det små' og 'som foroven, således også forneden'.

Reinkarnationstanken og en dyb spirituel tilgang til livet er også en del af denne tilgang til astrologiens visdom og symbol- og energi-sprog. I en læsning af dit fødselshoroskop kigger vi på hele horoskopet. Solen, Månen, måneknuderne, asteroiderne og alle planeterne er med i læsningen. Der er en helt særlig måde og rækkefølge i at læse horoskopet på, hvor man tager udgangspunkt i Månen og bevæger sig igennem horoskopet bid for bid, hus for hus, planet for planet. Man er altså ikke kun dét, som vi, i den vestlige verden, refererer til som vores ”stjernetegn”, her kaldet soltegnet. Vi er det hele i forskellige variationer og dynamikker. Nogle tegn kan være mere kraftigt til stede i horoskopet end andre, men alle arketyper er til stede mere eller mindre. Noget danner så at sige forgrund og andet danner baggrund.

 

 

Astrologien er et symbolsprog og fungerer som en tydning af det underbevidste og dét liv, som du på et sjæleligt plan har besluttet dig for at leve i denne inkarnation.

At dykke ned og ind i horoskopet kan hjælpe med, at blive skarpere på, hvad man udlever som skyggekvaliteter i sit liv og dermed give et indblik i andre forholdemåder og retninger på ens livsvej. Det kan også bidrage med en tydeliggørelse af kernekvaliteter.

Der er i horoskopet også aspekter, der siger noget om, hvad man kan gøre for at komme mere i balance.

Når vi så kombinerer en astrologisk læsning med terapi, så bliver terapien den løftestang, der kan hjælpe dig med at træde de skridt i denne verden, i dette liv, som du længes efter.

Før jeg laver læsningen af dit horoskop, så er det vigtigt at vi har en samtale om, hvad dine intentioner med læsningen er. Der er nærmest uendeligt mange lag at dykke ned og ind i, så at lave en læsning med et pejlemærke giver et godt udgangspunkt for en meningsfuld læsning.

I en terapeutisk sammenhæng, kan en astrologisk læsning give pejlemærker til en større forståelse af hvorfor man er, som man er. Det kan også give én lyst til og mod på at tage ansvaret for sit liv på sig og virkelig få taget noget kraft hjem. Det kan give en fantastisk spejling ind i ens kerne, ønske og dybeste længsel.

At dykke ned i horoskopet er noget, vi gør i fællesskab ud fra den læsning, som jeg laver på forhånd – det er altså ikke mig, der sidder som en sandsigerske og fortæller dig om, hvem du er eller om du vinder i Lotto på onsdag. Nej, jeg fortæller, hvad jeg ser i horoskopet og herfra går vi på eventyr i horoskopet sammen. Vi går med dét, som bevæger noget i dig. Et horoskop er – som sagt - et symbolsprog, som kan give mulighed for at se dét, som man er klar til at se lige nu og her, i denne livssituation. Jeg har oplevet RIGTIG MANGE gange at mit eget horoskop folder sig ud løbende efterhånden, som jeg er parat til at og opdage flere sammenhænge. På den måde bliver man aldrig færdig med sit horoskop, men kan bruge det som et livskort til navigation igennem  livet. Det er virkelig en fantastisk meningsfuld ting, at have med sig i baglommen.

Et horoskop kan danne baggrund for én enkelt session, men også en række af sessioner. Det kan også være en del af dit øvrige terapeutiske forløb. Det er også  uligt at købe et helt astroforløb.

Læsning af horoskop: 850 kr. (inkl. læsning og 90 min. samtale)

 

Læs mere om øvrige priser, forløb og kontakt-information her.

Læs om astro-cirklen her (spirituelt fællesskab)

 

Til toppen

bottom of page