top of page

Astro-cirkel

Er for dig, der gerne vil være en del af et spirituelt astro-fællesskab, hvor du sammen med andre dykker dybere ind i dit eget horoskop og her igennem bliver klogere på dig selv, dine egne mønstre og din udviklingsvej. 

Med denne cirkel skabes der en ramme for, at man kan mødes med ligesindede, nysgerrige medmennesker, hvor man kan lære af og inspirere hinanden igennem astrologien med basis i eget fødselshoroskop. Der lægges op til et kærligt hjerterum, hvor vi frit kan være dem, vi er. 

Der vil være 8 mødegange, hvor vi mødes. Før den første mødegang har alle deltagere fået læst deres eget personlige fødselshoroskop i en individuel session hos mig.

Herefter mødes vi i et undersøgende, legende, kreativt felt, hvor vi dykker dybere sammen. Meditation og tegning samt intuitiv bevægelse/dans bruges også som redskaber. Læs mere om astro-cirklens indhold og formål længere nede på siden.

Tilbage til Cirkler og grupper.

Mødegangenes indhold
1. mødegang

Velkomst og intro til forløbet

Fælles meditation

Introduktion til Shamanic Astrology og ruten igennem horoskopet, husene, arketyperne og planeterne.

Sparring og fælles refleksion: går noget op for dig ift. dit personlige horoskop?

Afslutning

5. mødegang

Fællesmeditation

Merkur og Solen: hvordan lever de i dit horoskop?

Hvordan stråler du dit lys? Hvordan kommunikerer du, hvem du dybest set er?

Procesdans med fokus på energien – hvad opdager du?

Fælles refleksion

Integration: skriv/tegn

2. mødegang

Fællesmeditation

Gennemgang af arketyperne og fælles runde omkring, hvordan vi hver især oplever arketypen i månen

Procesdans med fokus på din måne – hvad opdager du i energien?

Hvordan lever månen i dig? Hvordan mærker du energien/arketypen fra din måne?

Integration: skriv/tegn

6. mødegang

Fællesmeditation

Chiron: hvordan lever dit grundsår og din indre sårede healer i dig og hvor står den i dit horoskop? 

Procesdans med fokus på Chiron - din indre sårede healer. Hvordan lever dit sår i dig? Hvordan kan du tage vare på det, rumme, det og give det næring, omsorg, opmærksomhed og kærlighed?

Fælles refleksion

Integration: skriv/tegn

3. mødegang

Fællesmeditation

Venus og Mars og det indre hellige ægteskab: hvordan lever de i dit horoskop?

Procesdans med fokus på Mars’ og Venus’ energi– hvad opdager du i energien?

Fælles refleksion: Hvordan lever Venus og Mars i dig? Hvordan mærker du energien/arketypen fra Venus og Mars?

Integration: skriv/tegn

7. mødegang

Fællesmeditation

Uranus, Pluto og Saturn: hvordan lever disse tre store herrer i dit horoskop?

Hvordan står planeterne lige nu? Hvad bringer de med sig i det kollektive og hvad bringer de med sig i dit personlige horoskop?

Fælles refleksionIntegration: skriv/tegn

4. mødegang

Fællesmeditation

Ascendanten og måneknuderne: hvordan lever de i dit horoskop?

Hvor er du på vej hen? Hvor kommer du fra? Hvilken mysterieskole kender du – hvor er du novice?

Procesdans med fokus på energierne – hvad opdager du i energien?

Fælles refleksion

Integration: skriv/tegn

8.mødegang

Fællesmeditation

Neptun, Jupiter og Lillith: hvordan lever de i dit horoskop? Hvor og hvordan kommer dit store kosmiske hjerte til udtryk ?Hvordan kommer ekspansion til udtryk hos dig? Og hvordan lever din indre stærke vilde anima hos dig? 

Procesdans med fokus på energien – hvad opdager du?

Fælles refleksion og deling

Afslutning

Med forbehold for små justeringer før, under og efter. 

Praktisk
 • Foregår i Bofællesskabet Regnbuen, Toftegårdsvej 23, Erritsø, 7000 Fredericia

 • Max 8 personer i cirklen.

 • Mulighed for aften- eller dagsgruppe - se afsnittet 'Datoer og tidspunkt'.

 • 8 mødegange á 3 timer inkl. pause med te, kaffe, sødt og salt. Ca. 14 dage imellem hver gang.

 • I alt 4200 kr. inkl. individuel læsning af horoskop, kaffe, te, sødt og salt. Mulighed for ratebetaling - se herunder.

Betaling på to måder:

 1. Hele beløbet på én gang inden 1. november. 

 2. To rater: 2100 kr. ved tilmelding og 2100 kr. d. 1. december 

Ellers kontakt mig, så kan vi se om der er mulighed for en individuel løsning. Gå i så fald til kontaktsiden her.

 

Du får 
 • Du får en personlig læsning af dit eget horoskop før mødegangene.

 • Du modtager et astrologisk overblik over tegnene/arketyperne, husene og planeternes grundlæggende betydning til første mødegang.

 • Der vil være vand, kaffe, te, sødt og salt

 • Farver og papir til at tegne/skrive på

 • Jeg opretter en facebookgruppe for de medlemmer i cirklen, der har en facebookprofil og som har lyst til at være med. Her vil det være muligt at dele stort og småt imellem mødegangene.

 • Et kærligt fællesskab med andre ligesindede og søgende mennesker

Medbring
 • En bog til dine indsigter og farver, hvis du har brug for dine egne

 • Behageligt tøj, som du kan bevæge dig i og trække vejret frit i.

 • Dit horoskop

 • Din nysgerrighed og dit åbne hjerte.

Tilmelding - sådan gør du

1. Tilmelding primo november. Læsninger af horoskop kører i november og december.

Første mødegang er d. 10. jan. 2024.

2. Skriv en SMS til mig på 50 90 82 79 med følgende oplysninger:

 • Navn

 • Mailadresse

 • Betaling i fuldt beløb eller som ratebetaling.

2. Du modtager en bekræftelse på SMS om, at pladsen er din (og hvis der ikke er flere pladser får du besked om dét).

3. Jeg sender dig en anmodning på beløbet via MobilePay. Ved ratebetaling får du en anmodning til den næstkommende første i måneden.

4. Når betalingen er registreret er du tilmeldt og modtager en velkomstmail og vi laver en aftale for din individuelle læsning af horoskop.

OBS: hvis der er for få tilmeldte (mindre end 4), så får du dine penge tilbage. 

Datoer og tidspunkt

1. mødegang: onsdag d. 10. jan. 2024

Kl. 18.30-21.30

2. mødegang: onsdag d. 24.jan. 

Kl. 18.30-21.30

3. mødegang: onsdag d. 7. feb.

Kl. 18.30-21.30

4. mødegang: onsdag d. 21. feb.

Kl. 18.30-21.30

5. mødegang: onsdag d. 6. feb.

Kl. 18.30-21.30

6. mødegang: onsdag d. 13. marts

OBS: kun én uge efter, pga. kursus.

Kl. 18.30-21.30

7. mødegang: onsdag d. 27. marts

Kl. 18.30-21.30

8. mødegang: onsdag d. 10. april

Kl. 18.30-21.30

Forudsætninger

Åbenhed, nysgerrighed og respekt for tavshedspligten i rummet.

Inden vi mødes i gruppen har alle været igennem en individuel session med udgangspunkt i eget horoskop.

Jeg er ikke et sandhedsvidne, men øver mig også i dette energi-sprog. Så tag hvad du kan bruge og lad resten ligge

Hvis du er meget kyndig ud i astrologi er det en kæmpe gave. Fortæl hvilket system du er skolet i og lad paradigmerne mødes. 

Mere om astro-cirklen 

Astrologien er et levende energisprog, som vi kan lære at sanse ind  og bruge som en vejviser i livet. Vores fødselshoroskop er vores blue print - det livskort vi gav os selv med, da vi inkarnerede ind i dette liv, i denne tid. 

Det er en kort, der bliver ved med at folde sig ud løbende. Man opdager hele tiden nyt og forstår hele tiden nye sammenhænge - især hvis man bruger sit horoskop i en undersøgende sammenhæng, hvor man stille og roligt i sit eget tempo tillader sig, at opdage alle de mange lag.

Et horoskop tager ikke højde for vores ego, som nogle gange kan være ret massivt. Horoskopet spejler hvem vi dybest set er og hvad vi gerne vil udvikle og lære i dette liv. Derfor kan et horoskop nogle virke provokerende for egoet, men hvis man tør og mærke spejlingerne ind i de dybe hjerterum, så kan det virkelig være katalysator for at træde nogle ny, vigtige skridt i en anden retning og for at man tager ansvar for at gøre nogle ting på en anden måde eller give aha-oplevelser af hvorfor man fx har udviklet så massiv en hårdhed, ift. andre eller hvorfor man pisker sig selv afsted uden man faktisk kan holde til det - med stress og depression til følge.

Formålet med at dykke ind i disse lag i en gruppe er at blive set, spejlet og anerkendt og set af kærlige øjne imens man mærker og ser de ting. Og at bringe erfaringer, sårbarhed, mod, glæde og humor ind i feltet. 

At være en del af et spirituelt fælleskab, når man går sine skridt er givende og bidrager virkelig til at det man måtte opdage, se og mærke kan integreres på en god måde. Med Shamanic Astrology arbejder vi i et psykologisk felt og ikke med forudsigelser eller skæbne. Man er selv koden til sin egen analyse og fortolkning af horoskopet. Det jeg ser bygger blot på en læsning, en sansning og en intuitiv tilgang - så mn tager det man kan bruge og lader resten ligge.

Ifølge Daniel Giamario (Shamanic Astrology's "grundlægger") er arketyperne levende på den måde, at energimønstrene i dem også udvikler sig. Og det gør de igennem os. Så når vi åbner os for dem, spejler os i dem, bruger dem, forstår dem, så udvikler og ekspanderer de sig - ligesom alt andet. Det synes jeg er en levende og spændende måde at være med disse energier på.

Formålet med astro-cirklen er fællesskab og et konkret boost til at gå den spirituelle udviklingsvej. Vi kaster lys ind i skyggerne og forstår os selv bedre med hhv. Shamanic Astrology og meditation som værktøjer.

Med astrologien kan vi blive klogere på vores eget indre, men også på det fælles-menneskelige kollektive. Sammenhængene mellem det indre og det ydre træder tydeligere frem: 'as within so without' og ' as above so below' er to sætninger, der giver så meget mening ind i dette felt. Vi hænger alle sammen sammen. Indadtil, udadtil, opadtil og nedadtil. Når man begynder at se mønstrene og forbinde punkterne, så begynder billedet af den man er, at træde tydeligere frem. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi som menneskehed er i gang med en stor individuel og kollektiv udvikling. Og denne astro-gruppe -dette spirituelle fællesskab - er en lille dråbe i dét arbejde, at skabe større bevidsthed, hjerterum og ekspansion for udvikling ind i den ny tidsalder - nemlig Vandbærerens. Denne står for radikal individuel plads, udvikling, selvkendskab og herudfra ligeværdige og mangfoldige fællesskaber, kommunikation og moderne teknologi. I den moderne ny teknologi indgår også (ud over al mulig andet teknologisk udvikling) - i mine øjne - at vi lærer os selv at kende på så dybe planer, at vi begynder at forstå os selv som mennesker på en helt ny og langt mere avanceret måde. At vi vågner op og begynder at øve os ligeså stille på vores egen indbyggede højteknologiske menneskelighed, hvor hjertet, immunsystemet, hjernen og hele vores neurale netværk og nervesystem kan MEGET mere end vi tror og ved nu.  Med hjertet, intuitionen og horoskopet som vejviser kan vi i denne gruppe gøre nogle første små, spæde spadestik ift. at gå vejen ind i denne tidsalder som dem, vi dybest set er og med dét, vi dybest set er her for at gøre og udleve. 

Til toppen.

bottom of page