top of page

Stanislav Grof, COEX-systemer, BPM'erne og den Transpersonlige Oplevelse

"Langt inde i de nordlige Appeninnerbjerge,

en grottesal af marmor, et tryk

fra alle sider

som under vand, som sunket dybere

end dybt.

Pande, isse, tinding

hjernekassens tektoniske plader skurrer og knager

små skred sker-

hovedet er ved at sprænges.

Tiden bider

sig selv i halen

Nattehimmel overalt,

nattehimlens buldrende kramper

i tyst rungen

mellem hulens gulv, loft og vægge

Erindrer, udspændt i en bølge mellem smerte og svimmelhed,

i et glimt

mit liv som foster.

Det massive pres

og kun en vrælende vej UD

til milevid, sneblind lykke."

Digt af Pia Tafdrup: I Bjergets Grotte. Trækfuglens Kompas, Gyldendal 2010

 (Med inspiration fra Gustav Hansen: Træk vejret, Hovedland 2013) 

Sansning, oplevelse, opdagelse, følelse

Selvom digtet herover muligvis ikke er skrevet som en del af en åndedrætsterapi-session (ÅT), så beskriver det bare så fint, hvordan en sanset oplevelse af ens egen fødsel kan genopleves via ÅT.

At møde sig selv i denne bevidsthedsudvidet tilstand, i en meget kropslig og umaskeret form giver adgang til lag og dele af ens eget ubevidste urstof, hvor ellers tilfrossede og dybe følelser kan få flow igennem systemet igen. Dette er meget helende og giver en ekstra dimension af forståelse til ens liv, som er helt uvurderlig. 

Stanislav Grof
Fødslen er vores første traume

Stanislav Grof er en tjekkisk psykiater, der om nogen er en pioner indenfor bevidsthedsudvidende terapi. Han var med i 1950'erne, da man opfandt LSD og begyndte at undersøge, hvordan dette kunne bruges. Han oplevede sit eget dybe fødselstraume med brug af LSD og fandt ud af hvor meget af hans eget stof, egne mønstre der havde sit udgangspunkt i dette.

Da LSD blev forbudt fortsatte Grof sit arbejde med den udvidede bevidsthedstilstand, man kan opnå med det dybe, cirkulære åndedræt -holotropisk åndedrætsterapi. Holotropi betyder 'at gå mod helhed' - det er så at sige tilstanden, der bringer os mod helhed. 

Han har studeret tilstanden i dybden og lavet store fortegnelser over, hvilke oplevelser klienterne har, når de er i denne bevidsthedstilstand. 

Herunder vil jeg beskrive fødselstraumet, COEX-systemer, BPM'erne samt den Transpersonlige Oplevelse.

 

Ifølge Stanislav Grof, så er fødslen en kæmpe begivenhed for hvert enkelt menneske. Vi bliver jo alle sammen født, så fødsler er jo ret almindelige. Men det gør det ikke mindre vildt og fødslen er en oplevelse, der kommer til at forme menneskesindet dybt. Vi er ikke så vant til i vores kultur, at tænke over, at fødslen er noget vi husker. Og det gør vi jo heller ikke med vores almindelige dagsbevidsthed. Men dét, der husker er vores kroppe, nervesystem og sanseapparat. Og fødslen er en proces vi alle gennemlever, hvor vi går fra én værens-form til en anden - og dette er traumatisk og vildt at gennemleve uanset hvor hurtig og problemløs en proces fødslen, udefra set, er. Traumet kan være mere eller mindre - og er også betinget af, hvordan man bliver taget imod, hvor hurtigt man er hos mor efterfølgende og hvordan man i det hele taget bliver mødt, når man er kommet til verden.

Har alle så behov for, gavn af eller længsel efter at kende til deres fødselstraume eller deres fødsels-historie? Nej, ikke nødvendigvis. Men for et menneske, der oplever indre uro og livsstress, som har ikke-gavnlige eller uhensigtsmæssige grundstemninger og grundfornemmelser af angst, meningsløshed, opgivelse, håbløshed, livsangst, eksistentiel meningsløshed, dødsangst mv. så kan ÅT være en vigtig, helende brik i en længere terapeutisk helingsproces.

Fødslens forløb, med den oplevelsesverden, man har som et lille spædbarn, skaber de første matricer i sindet hos ethvert menneske. Som beskrevet ovenfor afhænger graden af traumet af fødslens forløb. Hvordan man som baby blev taget imod efter fødslen, om der var medicin og bedøvelse under fødslen, om der blev tale om akut eller planlagt kejsersnit, om der var en navlestreng rundt om halsen, fostervandsforgiftning osv. osv. har alt sammen noget at sige ift. hvordan den første cementering af hvad livet er, hvor farligt det er, bliver til i den enkelte. Vi kan ikke huske dette med vores dagsbevidsthed. Men cementeringen fra fødslen (og faktisk også fra fosterlivet i sig selv), skaber et udgangspunkt, som man herefter begynder at udvikle sig ud fra. Genudspilninger af det oprindelige traume kan forme ens liv og blive til dét Grof kalder COEX-systemer (Systems of Condensed Experience), som er en slags nuanceret mønster af grundfølelser, kropslig erfaring og hukommelse, ubevidst materiale. Vores indre "programmering", der er opbygget igennem tiden. Et mønster der medfører en vis grad af genudspilninger - også af den slags, som egentligt ikke kommer os til gode. Fx når vi på et ubevidst plan skaber situationer for os selv, der kan bekræfte os i en bestemt måde at opfatte verden på. Også som et ondt, farligt, dårligt sted fuld af mistillid, farer og utryghed. Vores COEX-systemer styrer hvordan vi ser verden, os selv i den, hvordan vi er i relationer med andre og hvilke forventninger vi har til livet.  Ifølge Grof, så stammer en ret væsentlig del af de første byggestene til vores COEX-system fra vores fødselstraume. (Kilde: Fremtidens Psykologi, af Stanislav Grof, Borgen 2001)

Med ÅT er der adgang til dybden af vores COEX-system, hvor vi genoplever følelsen og tilstanden 1:1. Man er så at sige tilbage på det givne alderstrin fra traumet (ofte fødslen, men det kan også være andre tidspunkter - altså andre steder i COEX-systemet).

Genoplevelse giver mulighed for en 'renselses-proces', katharsis, da man møder sit traumeloop, hvor det er, overgiver sig til det, går med det og herigennem forløser det. Fordi der er en terapeut ved ens side til at støtte processen og fordi kroppen gerne vil hele traumet. ÅT kan være en ekstremt dybtgående og intens regressionsmetode. 

Igennem Grofs arbejde har han lokaliseret groft sagt 5 forskellige faser eller stadier, man kan opleve i en ÅT-session. Det er ikke faser, der kommer i en bestemt rækkefølge, men mere faser, der hver især siger noget om 'hvor man som klient er lige nu' i sin regression og som det er min opgave som terapeut at aflæse, følge og hjælpe dig som klient med at forløse. Min fineste opgave er at sanse ind i det kollektive felt og hjælpe din indre healer, når og hvis den har brug for det. At arbejde i den udvidede bevidsthedstilstand er at arbejde sammen med sin indre healer. Dit system, din krop, dit indre ved hvad det er for en proces, du skal igennem og dette er noget vi begge to læner os ind i. Når vi læner os ind i den intelligens, der ligger i den indre healer (et arketypisk system, som er en del af det at være menneske), så kommer oplevelsen i den dose man kan tåle og håndtere på det givne tidspunkt. Ofte kalder et traume på flere runder af ÅT samt integration, da der er mangle lag i et traume. Hvis vi fik det på én gang ville det gøre mere skade end gavn. Der er altså en naturlig regulator i vores indre healer, som ved overgivelse gør sit arbejde.

Faserne beskriver alle en oplevelsesstruktur, som lever i ens ubevidste, som COEX-system.

Disse faser kaldes henholdsvis de Basale Perinatale Matricer (BPM'er) og Transpersonlige Oplevelser. 

BPM'erne inddeles i BPM I-IV og handler alle om forskellige dele af før fødsel/fødslen. De Transpersonlige Oplevelser er lidt anderledes og beskriver en mere spirituel oplevelse af helhed, sammenhæng, meningsfylde og bliss, som kommer når 'kampen er ovre' eller som en del af oplevelsen af at ligge i den gode livmoder.

I det følgende vil jeg beskrive BMP I-IV samt lidt mere om hvad de Transpersonlige Oplevelser er.

BPM I

Beskriver tilstanden i livmoderen.

Den gode livmoder-oplevelse byder på en uforstyrret tilværelse, helt i ro, i samspil med omgivelserne, fuldkommen beskyttelse, varme, forsyning af næring og ilt - ja en konstant rolig forsyning af alt dét, man har brug for. En lykkelig paradisisk tilstand, hvor man bare er.  

Den dårlige livmoder-oplevelse:

Hvis der har været tale om at mor, der har været stresset, at man ikke har været ønsket, der har været sygdom, fostervandsforgiftning, rygning og alkohol i graviditeten eller andet, der har præget oplevelsen negativt, så bygger ens første prægning ift. verden på følelser af rædsel, angst, stress, af at verden er ond og giftig, at man ikke kan stole på at verden er et godt sted, at man eksistentielt set ikke er velkommen eller hører til på jorden. 

BPM II

Fødslen er i gang og der begynder at ske noget. Livmoderen begynder at trække sig sammen. Fasen er base for, at man får fat i noget nyt. Forvirring indtræffer, fordi man ikke ved, hvor man skal hen eller hvad man skal. Der er et pres pga. at veerne har sat ind, men man ved endnu ikke, hvad det er, man skal. Det er et stort chok med dette pres fra alle sider og følelser af, 'at der er ingen vej ud' sætter ind samtidig med at man mærker, at der sker noget. Der kan være en dyb følelse af at sidde fast, være indespærret og dyb klaustrofobi og rædsels-fornemmelser som om man er i et helvede, som man ikke kan undslippe, kan præge denne fase. Eller opgivenhed, håbløshed, forladthedsfølelse, fordi man ikke ved, hvad det er, der sker, man kan ikke gøre noget (endnu) - der er chok og forvirring. Den gode livmoderoplevelse er under afvikling. Chok over at miste det man kender.

BPM III

Fødselsfasen, hvor man kan kæmpe med og der er et skub nedadtil. Her kan man faktisk gøre noget. Et samarbejde med moderen går i gang. Det er oplevelser af vejen ud igennem den åbnende fødselskanal og temaer som liv-død og genfødsel udspiller sig her. Her kan der være voldsom energi på spil, fordi der er tale om en kamp på liv og død. Her kan der virkelig være smæk på aggressioner, følelse af vulkanenergi, dyb smerte, kvælning, ild, Fugl-Phønix-kraft, seksuel energi. Følelsen af 'ingen vej ud' erstattes af følelsen af, at man kan gøre noget, handle sig ud af den uudholdelige situation. Nogle gange er iltforsyningen afbrudt qua at navlestrengen klemmes af sammentrækningen fra veerne. Faktisk er situationen jo livsfarlig og derfor er denne kamp i BPM III set som genfødselskampen. Genfødsel fordi der sker en uafvendelig transformation fra én tilstand til en anden: fostertilstanden og -tilværelsen er væk og man genfødes som et lille barn, der skal trække vejret selv og indtage maden selv. Kamp fordi man kæmper sig ud gennem en snæver kanal væk fra det uudholdelige og ind i genfødselsoplevelsen i BPM IV. Kampen kan jo blive afbrudt af mange forskellige ting, som forhindrer karthasis til sidst, fx kejsersnit, at blive hevet ud med sugekop, at man er besvimet el.l.

BPM IV

Man kan opleve sin egen kliniske fødsel, at man føder sig selv og er begge dele på én gang: den fødende og den der fødes. Her kan man opleve ekstase, en følelse af sejr, katarsis, henrykkelse og succes. En intens, dyb transformerende følelse af at sejre, når man bruger sin kraft.

Succesen afhænger af, hvordan man mødes af dem, der tager imod én bagefter og hvordan man håndteres. Bliver man lagt på et koldt stålbord? Kommer man direkte til sin mors bryst?

Vi lever alle sammen som en del af den store kollektive bevidsthed og selvom vi ikke har haft den gode livmoderoplevelse eller hvis vi oplevede fostervandsforgiftning, så kan ÅT-oplevelser hjælpe med at rekonstruere en god oplevelse, som lagrer sig i vores system, så der sker en slags tetris i vores system efterfølgende.

Det er vigtigt for mig lige at understrege, at ligesom med al anden terapi, så er det ikke klaret med én ÅT-session. Det kræver genbesøg og overgivelser til den indre healer flere gange.

Transpersonlige Oplevelser

Hvornår selve bevidstheden indtræffer er der ingen, der dybest set ved noget om. Ifølge den franske filosof Francois Jacob er der faktisk ikke nogen 'ende' eller 'begyndelse' på livet. Livet fortsætter hele tiden, det videregives, det transcenderer én form og bliver til en anden form. Ægcelle og sædcelle er levende celler, der fusionerer og bliver til en menneskespire, i hvilken livet fortsætter. Ægcelle, sædcelle og menneskespire er en smuk treeninghed for menneskelivet.

Hvor vi er umiddelbart før vi fødes og hvor vi kommer hen efter vi dør fra vores fysiske krop er der ikke enighed om. Men via ÅT kan vi opleve tilstande, der ligger på grænsen mellem menneskeliv og menneskedød og tilstande, hvor vi oplever os som en del af altet, af kosmos, af universet, hvor vi ER jorden, vi ER en del af helheden, vi ER kærlighed. Hvor er vi ER et træ, der føder sig selv, hvor vi ER havet og alle de fisk, der svømmer i det. Dette er den transpersonlige oplevelse, hvor vi kan opleve dybe fornemmelser af samhørighed med universet, som et sted vi kommer fra, tilstande, hvor vi mærker en sammenhæng og opløsning af angst og afstand. Dette er en tilstand, hvor egoet dør eller opløses og hvor døden, som vi kender den fra vores kultur og vores hverdagstilstand, ikke længere giver mening. Simpelthen fordi den ikke findes på den måde (som en afslutning på livet), men bare som en anden måde at være til på. I denne tilstand er det væsentlige: kærlighed, samhørighed, oplevelse af forståelse og sammenhæng, som virkelig er de helt store nøgleord. Her kan man have oplevelser af at være en delfin og samtidig ungen indeni delfinens mave, samtidig med at man er havet, der omslutter det hele. For vores normale hverdags bevidsthed, som gerne vil tænke lineært kan det være svært at forstå. Men det er helt normalt, når man oplever det og skal opfattes som en helt normal og helende ting ved ÅT.

Død og genfødsel er et KÆMPE tema, når vi taler om åndedrætsterapi. Dette tema udspiller sig på sindssygt mange forskellige måder, både som konkrete oplevelser af død og genfødsel, men også metaforisk og symbolsk. Man kan kondensere det til at handle om transformation. Der er noget, der dør for at noget andet kan vokse frem, før noget andet kan leve. Og i denne proces sker transformationen. Der er tale om en metamorfisk proces.

I åndedrætsterapi er det den indre healer, der er på arbejde. Din indre healer. 

Der vil være høj musik, der støtter op om de forskellige BPM'er og som er udvalgt til at støtte op om en proces ned igennem COEX-systemerne. 

Min opgave som terapeut, i din proces er at være der for dig, at møde dig, hvor der er behov for det - at sanse og støtte din indre healer. Min opgave er at hjælpe din proces til forløsning, ikke at skabe en proces eller at blande mig i, hvad der sker indeni dig, mens du 'rejser' ind i dit eget stof. Jeg følger dig og er der på forskellige måder alt afhængigt af, hvad situationen kalder på. 

Vi indgår sammen i en dans, hvor det er et andet felt end det normale, der åbner sig. Det er det kollektive ubevidste felt, som vi bevæger os ind i sammen og henter materiale ud fra. 

Efter sessionen får du vand, frugt lidt chokolade og nødder imens du tegner din mandala.

Vi taler lidt om din proces og hvad du oplevede, imens du lander den.

Vi mødes til en efterfølgende session ca. 1-1,5 uge efter og integrerer videre på din oplevelse, så det ikke forsvinder ned i urhavet igen.

Kilder til denne artikel: 

  • Grigat A. og Grue K.: 'Den forbudte skole', Podcast fra d. 22.aug. 2022

  • Grof S. : 'Fremtidens Psykologi', Borgen 2001

  • Hansen G.: 'Træk vejret', Borgen 201

  • Mine egne oplevelser med de forskellige BPM'er og Transpersonlige Oplevelser via ÅT.

COEX-systemer
BPM'erne 
Død og genfødsel
Min opgave som din terapeut, når du er i åndedrætsterapi
bottom of page