top of page

Privatlivspolitik

Introduktion

Denne privatlivspolitik omhandler, hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside (cookies), mailkorrespondance og telefon samt journal i forbindelse med terapi-forløb hos mig.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne privatlivspolitik.

 

Accept

Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Du vil blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, til den første terapi-session, så jeg må skrive journal om dig. Se længere ned hvordan jeg opbevarer journaler.

Hvis du ikke ønsker at jeg skriver journal, så er det ikke en hindring for at du kan være i et terapi-forløb hos mig. Det betyder blot, at jeg så ikke må opbevare oplysninger om dig.

 

Dataansvarlig

Dataansvarlig for Solen Stiger er Nana Cecilie Brinch Jørgensen

 

Formål og lovgrundlag for indsamling af oplysninger

Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som beskrevet her:

 

Mobilepay

Når du er klient hos mig, kan du betale med MobilePay. Dermed opbevares dit navn, telefonnummer og økonomiske transaktioner indtil MobilePay sletter disse oplysninger.

 

 

Mail og SMS

Når vi skriver sammen på mail eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn og din alder.

Jeg benytter sikker mail (krypteret) og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde. I det tilfælde gemmes de i din journal eller i systemer, beskrevet herunder. Formålet med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Disse oplysninger opbevares i henhold til Artikel 6, stk. a i dataloven.

 

Cookies

Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.solenstiger.dk.

 

Klient i forløb

Når du indgår i et terapeutisk forløb, fører jeg journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Jeg går løbende i supervision hos superviserende ved Tobiasskolen og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til disse. Her vil du være fuldt anonymiseret og på den måde er din sikkerhed og integritet sikret.

 

Øvrige oplysninger

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg ser en grund til at dele information om dig til tredjeparter udover ovenstående, vil jeg altid spørge dig først og bede om dit samtykke.

 

 

Har andre adgang til dine oplysninger?

Jeg har mine journaler låst inde i et skab, hvilket kun jeg har nøglen til.

I tilfælde af at mit arkivskab bliver stjålet og åbnet med magt, vil andre have adgang til dine oplysninger. Jeg har dog mit arkivskab forsvarligt placeret i mit hjem.

 

Kontrol af dine personlige informationer

Du kan til enhver tid skrive til mig på mail: solen-stiger@outlook.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når jeg bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

 

Sletning af informationer

a. Journal

Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på solen-stiger@outlook.dk – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

b. Mail, sms

Jeg sletter mails fra dig efter 6.mdr. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal i sikkert system jf. ovenfor.

Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på solen-stiger@outlook.dk

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte mig på solen-stiger@outlook.dk eller på telefon 50 90 82 79.

 

Klage

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Denne privatlivspolitik gælder for:

Solen Stiger Psykoterapi, v. Nana Cecilie Brinch Jørgensen

Toftegårdsvej 23, 7000 Fredericia

Tlf. 50 90 82 79

Mail: solen-stiger@outlook.dk

bottom of page